سامانه حمل و نقل بار و کالا

   
       

توجه !!!

کاربر گرامی
  • توجه داشته باشید که تمامی مراحل ثبت ناوگان ، دریافت سهمیه طرح ترافیک . صدور باربرگ از این سامانه صورت می گیرد. لذا تکمیل اطلاعات در سامانه حمل و نقل بار و کالا ضروری است.