سامانه حمل و نقل بار و کالا

ثبت نام افراد حقوقی


نوع شخصیت حقوقی را مشخص سازید
نوع شخصیت حقوقی مشخص شد
نام شرکت/سازمان را وارد کنید
نام شرکت/سازمان وارد شد
شناسه ملی را وارد کنید
شناسه ملی وارد شد
کد اقتصادی را وارد کنید
کد اقتصادی وارد شد
شماره ثبت را وارد کنید
شماره ثبت وارد شد
تاریخ ثبت را وارد کنید
تاریخ ثبت وارد شد
نام مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی را وارد کنید
نام مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی وارد شد
کد ملی مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی را وارد کنید
کد ملی مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی وارد شد
تاریخ تولد مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی را وارد کنید
تاریخ تولد مدیر عامل/نماینده سازمان دولتی وارد شد
آدرس را وارد کنید
آدرس وارد شد
شماره تماس شخص حقئوقی را وارد کنید
شماره تماس شخص حقوقی وارد شد
اطلاعات حساب‌ کاربری
نام کاربری را وارد کنید
نام کاربری وارد شد
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور وارد شد
شماره تلفن همراه را وارد کنید
شماره تلفن همراه وارد شد